Pohádkové programy na školy v přírodě pro mateřské školy a 1. třídu

Školky v přírodě

Nabízíme programy: Týden mezi trpaslíky, Týden v pohádkovém království, Na voňavé louce, Jak zachránit princeznu, Týden s Večerníčkem

Program probíhá v 1,5 – 2 hodinových blocích dopoledne a odpoledne, den zakončujeme Kašpárníčkem – pohádky, zpívání s kytarou, cvičení, hry…

Cena programu zahrnuje kompletní program včetně diplomů a drobných odměn a cen pro děti. Je stanovena vždy individuálně a závisí na počtu dětí, ceně a vzdálenosti ubytování, délce pobytu…

Programy na školy v přírodě pro první stupeň základní školy

Školy v přírodě

Nabízené programy:  Ostrov pokladů, Cesta kolem světa, Meridion – v zajetí her, Mezizemě, Rok na vsi, Strašidelný labyrint

Program probíhá odpoledne a večer za předpokladu dopoledního vyučování, ale může být rozšířen i na celodenní. Je sestaven z různých her a činností venku i uvnitř se zaměřením na zdravou soutěživost, tvůrčí činnost, osvojení si základních znalostí a dovedností pro pobyt v přírodě a nechybí ani zařazení sportovních aktivit.

Programová náplň školních výletů pro 2. stupeň základních škol a středních škol

Zážitkové, strategické a dramatické hry v terénu i uvnitř zaměřené na seznámení a spolupráci v kolektivu. Využíváme bohatých zkušeností z táborů a akcí pro děti a mládež ve věku od 7 až do 20 let.

Střední školy

Cena je vždy stanovována individuálně podle délky akce, počtu účastníků, požadavků na náročnost a délku programu.

Vyhledávání
Google+

Facebook